50-lat-lo-bialecccc

Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu Absolwentów można uzyskać pod numerem telefonu:
tel./fax: 094 – 375 – 52 – 66

lub na stronie internetowej:
www.50lat-loczaplinek.pl

Wszelkie zapytania można kierować na adres poczty elektronicznej:
pytania@50lat-loczaplinek.pl