50-lat-lo-bialecccc

Uwaga ! Aktualizacja danych następuje raz w tygodniu

Liceum Ogólnokształcące:

1.Wioleta Cylkowska

2.Marta Gańska (Pokora)

3.Barbara Czarnecka (Januszaniec)

4. Katarzyna Szlońska

5. Katarzyna Zduńczyk (Margel)

6. Wioletta Żegalska (Owczarek)

7. Marcin Czerwiński

8. Magdalena Owczarek (Braniecka)

9. Hanna Kapysz ( Fujarska )

10. Monika Firmanty ( Soroko )

11. Grzegorz Fujarski

12. Karol Żbikowski

13. Sylwia Krakowska ( Szlońska )

14. Karolina Sobkowska (Makarewicz)

15. Dariusz Głowacki

16. Tomasz Bateńczuk

17. Piotr Grzymała

18.Robert Rutkowski

19.Robert Mikołajczyk

20. Marcin Rogowski

21. Krzysztof Wójtowicz

22. Maria Stachowicz ( Wójtowicz)

23. Agnieszka Cuber-Szopińska

24. Alicja Dunowska-Jakobczak

25. Katarzyna Szustowicz

26. Elżbieta Moralewicz ( Lipińska )

27. Feliks Szarek

28.Mateusz Moczarski

29.Diana Moczarska ( Florek )

30. Magdalena Bielonko

31. Elżbieta Dulnik (Myć)

32. Jolanta Myć

33. Barbara Saja (Szarek)

34. Jolanta Gawlik Guza

35. Marta Gerstner (Gutowska)

36. Ewelina Orylska (Burdziuk)

37. Dorota Skarżyńska (Myć)

38. Edyta Staniec (Guba)

39. Maria Nałęcz-Bucharska (Nałęcz)

40. Anna Nałęcz

41. Katarzyna Husakowska (Jeżewska)

42. Olga Mnichowicz

43. Edyta Szumska

44. Maria Uszakiewicz (Kościukiewicz)

45. Krzysztof Łysko

46. Janina Szumska (Siarkiewicz-Hoszowska)

47. Halina Kruk (Kowalska)

48. Andrzej Szatrowski

49. Helena Mierzejewska (Pęcherzewska)

50. Anna Szpakowska (Wach)

51. Elisabeth Bulwan (Wójciszyn)

52. Joanna Pleskacz

53. Katarzyna Kononowicz

54. Aneta Burdziuk (Kałamajska)

55. Angelika Grabner (Łacna)

56. Mateusz Burdziuk

57. Piotr Puzio

58. Anna Korszon (Gruszkowska)

59. Małgorzata Niewińska (Owczarek)

60. Zdzisława Kuprowska (Warsińska)

61. Jerzy Kuprowski

62. Katarzyna Mylke (Żbikowska)

63. Irena Zienkowicz (Horodok)

 

 

Liceum Zawodowe:

1.Marcin Sobkowski

Liceum Profilowane:

1. Weronika Rodzaj